Den dolda potentialen i ägarledda företag

Entreprenörer är oftast väldigt duktiga och drivna inom sitt område. De statar upp och lyckas med mod, beslutsamhet och entusiasm driva upp en verksamhet, ofta till en betydande omsättning.

De är har sitt nätverk som de verkar inom. Alla anställda får sina löner, varor och tjänster levereras, försäljningen är ok och fakturorna betalas. Verksamheten rullar på och tiden går, men företaget tjänar inga pengar.

Detta är en typisk situation där det finns en enorm potential bara genom att ta tag i det uppenbara: att tydliggöra vad ägarna har för målsättning med företaget och börja styra mot målet.

Den dolda potentialen i ägarledda företag

Entreprenörer är oftast väldigt duktiga och drivna inom sitt område. De statar upp och lyckas med mod, beslutsamhet och entusiasm driva upp en verksamhet, ofta till en betydande omsättning.

De är har sitt nätverk som de verkar inom. Alla anställda får sina löner, varor och tjänster levereras, försäljningen är ok och fakturorna betalas. Verksamheten rullar på och tiden går, men företaget tjänar inga pengar.

Detta är en typisk situation där det finns en enorm potential bara genom att ta tag i det uppenbara: att tydliggöra vad ägarna har för målsättning med företaget och börja styra mot målet.

Stora värden över tid

När vi talar om detta så brukar vi ta upp ett litet räkneexempel. Tänk dig ett företag som nått en omsättning på 50 mkr. I de flesta branscher så bör ett välskött företag kunna leverera 10% vinst, vilket skulle innebära att detta företag borde göra ca 5 mkr i vinst per år. Över en tid på 10 år så innebär detta 50 mkr i vinst att jämföra med ett nollresultat om företaget inte har någon lönsamhet.

Att företaget har en tydlig målsättning och inriktning har alltså av yttersta vikt!