Om oss

Vi tycker att vi har det roligaste jobbet i världen. Att tillsammans med ägarna till bolag få vara med och bidra till deras utveckling. Det är just företagsutveckling som vi brinner för.

Ägarfokus startades för att vi såg att ägarnas perspektiv på framtiden sällan berörs vid företagsutveckling och det är ju ägarnas vilja som skall styra vad som händer med bolaget.
Att jobba med dessa frågor är ofta en ögonöppnare för våra kunder. Ofta tycker man inte så lika som man trodde och ibland kanske man själv kommer på nya saker och vinklingar kring sitt företagande.

Vi på ägarfokus ser till att ägarnas vilja, ambitioner och planer hamnar i fokus. En tydlig målbild gör det möjligt att hela företaget att förstå vart man är på väg och att alla inblandade förstår hur man kan bidra i sin vardag för att bolaget ska nå sitt mål.

En tydlig vision och en målsättning kan göra underverk för en organisation när det skapar förståelse, gemenskap och ett sammanhang där alla kan bidra. 

Dessa frågor är ju centrala i företagets drift och utveckling. Därför tycker vi att det är så otroligt stimulerande att, tillsammans med ägarna, skapa en gemensam målbild genom ett gediget ägardirektiv!