Extern VD

Inte sällan kommer ägare i små och medelstora företag på idén att ta in en extern VD. 
Tanken med att ta in en extern VD är att ägarna ska kunna släppa mycket av den dagliga kontrollen till någon annan. Den stora frågan är bara om ägarna är införstådda med vad denna förändring verkligen innebär – på riktigt! I det läget kan vad man gör som ägare vara helt avgörande för huruvida VD kommer lyckas med sitt uppdrag.
 
Vi vill påstå att om man ska lyckas med en extern VD och styrelse måste man förvissa sig om att de verkligen förstå vad du som ägare är ute efter. Verkligen se till att de förstår vad du vill. Det skapas en trygghet i att dina /era tankar finns nedskrivna i form av ett ägardirektiv. Tanken med att ta in en extern VD är ju att du skall kunna släppa mycket av den dagliga kontrollen till någon annan.
 
Är du ensam ägare och dina tankar, idéer och ambitioner för ditt bolag bara finns i ditt huvud? Då kan nedtecknandet av ägardirektivet vara det som gör det möjligt för en extern VD att lyckas över huvud taget. Det är svårt att läsa tankar och inte så produktivt att lägga tid och energi på det.
 
Dessutom kommer rekryteringen att bli mycket lättare och mer effektiv. Är uppdraget att förvalta bolaget på samma nivå eller förväntar du dig ett kliv till nästa nivå genom aktiv företagsutveckling? Svaret på den frågan och liknande frågor avgör vem som är rätt kandidat för jobbet.