ÄGA

Ägarfrågor – vart ska vi och när ska vi komma fram?

Entreprenörer som framgångsrikt drivit små och medelstora företag under ett antal år brukar vara otroligt drivna och duktiga på det som företaget gör. De har ofta lyckats ta sig till ett antal tiotals miljoner i omsättning genom kundfokus, energi, uthållighet och leverans. Man producerar och levererar till sina kunder, de anställda får sina löner osv. men någonstans innan de når 50 mkr i omsättning så börjar något hända. Företagets tillväxt avtar och vinsten går ner eller uteblir. Men varför?

Jo, ett växande företag kräver ett annat sätt att styra än när företaget startade. Många anställda, större produktion, fler kunder och större risker ställer andra och högre krav på ägare, styrelse och ledning att införa ett tydligt sätt att styra bolaget. Då är ägarfrågorna centrala och den kanske viktigaste frågan blir: Vart vill du?

Det blir dags för företaget att skapa en ägarplan (Ägardirektiv) för att förtydliga vart bolaget ska, vad bolaget är och när det förväntas nå sina mål. Att arbeta fram en ägarplan och förtydliga ägarnas vilja och mål är bland det bästa och mest värdeskapande aktiviteter som vi gör tillsammans med våra kunder. Där hittar ägarna en gemensam bild av vad bolaget är och vart det ska.

 

Styra

Styrelsearbete är ett utmärkt utvecklingsverktyg

När ägarna gjort sitt arbete med att skapa en ägarplan så är det styrelsens jobb att omsätta den. Många entreprenörer ser styrelsearbete som något nödvändigt ont men faktum är att den formalisering som styrelsearbetet innebär kan vara en välsignelse för ett växande företag. I de fall man inte har ett fungerande styrelsearbete blir VD:s roll mycket mer besvärligt. I ett ägarlett företag måste den externa styrelsen och VD:n förstå och acceptera ägarnas vision för företaget. Inom ramarna för ägardirektivet är nu styrelsens uppgift att omsätta detta i en konkret strategi för företaget.

Vi brukar se styrelsens arbete som ett utvecklingsprojekt där vi för möjlighet att höja blicken från vardagens sysslor för att tänka strategiskt. Det är där vi tar beslut om olika utvecklingsprocesser och följer upp dem i verkligheten. Det ligger en enorm potential i detta arbete som kan fungera som ägarnas målstyrning mot ägarnas långsiktiga mål.

Vi hjälper våra kunder att praktiskt starta och driva ett professionellt styrelsearbete. Allt för att skapa värde i bolaget

 

Styra

Styrelsearbete är ett utmärkt utvecklingsverktyg

När ägarna gjort sitt arbete med att skapa en ägarplan så är det styrelsens jobb att omsätta den. Många entreprenörer ser styrelsearbete som något nödvändigt ont men faktum är att den formalisering som styrelsearbetet innebär kan vara en välsignelse för ett växande företag. I de fall man inte har ett fungerande styrelsearbete blir VD:s roll mycket mer besvärligt. I ett ägarlett företag måste den externa styrelsen och VD:n förstå och acceptera ägarnas vision för företaget. Inom ramarna för ägardirektivet är nu styrelsens uppgift att omsätta detta i en konkret strategi för företaget.

Vi brukar se styrelsens arbete som ett utvecklingsprojekt där vi för möjlighet att höja blicken från vardagens sysslor för att tänka strategiskt. Det är där vi tar beslut om olika utvecklingsprocesser och följer upp dem i verkligheten. Det ligger en enorm potential i detta arbete som kan fungera som ägarnas målstyrning mot ägarnas långsiktiga mål.

Vi hjälper våra kunder att praktiskt starta och driva ett professionellt styrelsearbete. Allt för att skapa värde i bolaget

 

Leda

Att leda ett företag operativt är den svåraste delen

Det är därför det är så viktigt att ägarviljan och styrelsens uttalade strategi är så tydlig som möjligt. Allt för att VD inte skall ha några tveksamheter vad som är viktigt här och nu
För att göra det hela lite mer greppbart brukar vi dela in den operativa ledningen i två delar.

Målstyrning

Att det är viktigt att sätta upp mål är ju ingen överraskning direkt. Det som är utmaningen är att begränsa sig och välja vilka mål man ska sträva mot. Erfarenhetsmässigt tycker vi att man skall ha max två mål samtidigt för då kommer man med största sannolikhet att nå båda två. Har man fler finns risken att man inte når något av dem. Vad är då viktigt kring valet av mål? Ska vi drista oss till en förenkling ser vi tre saker:

Det skall vara mätbart - Det skall vara påverkansbart av gruppen - Det skall vara tidsbestämt

De olika avdelningarna kommer sannolikt att ha olika mål för att stötta de övergripande målen. Därför ser vi till att man väljer de två mål som har störst effekt för bolaget. Vad det är på toppnivån beror ju på vad ägarna vill med sitt företag. Det är därför vi alltid vill börja med att adressera just ägarnas vilja. Det är då man får ägarfokus på riktigt!

Få det att hända

Nu har vi kommit en bit på väg. Vi har kartlagt ägarnas vilja med sitt företag. Vi har genom ett utvecklande styrelsearbete tagit fram en strategi för hur vi skall driva företaget i enlighet med ägarnas vilja och ambitioner. Dessutom har vi utifrån Strategin tagit fram mätbara mål som driver mot uppfyllandet av strategin. Nu gäller det bara att få det att hända i verkligheten.Eftersom målet är mätbart kommer vi så klart att följa upp det efter varje tidsperiod. Men det som gör att vi når målet är de nyckelaktiviteter som behöver ert fokus. Vad behöver bli gjort för att ni skall nå er målsättning på den utsatta tiden? Det är när man identifierat dessa nyckelaktiviteter som man kan styra och mäta sin framgång här och nu. Nu har man avsevärt ökat sannolikheten för att det skall hända på riktigt!