Värde – Ett laddat ord

När det kommer till värde finns det ju flera aspekter på det. Du som ägare kanske värdesätter andra saker i ditt företagande än bara det monetära värdet på ditt bolag. Dessa delar kommer upp till ytan när vi tar fram ägardirektivet tillsammans. Vilken typ av aktör vill du/ni vara på er marknad? Hur vill ni uppfattas av kunder, leverantörer och anställda?
 
Oavsett vad vi kommer fram till så går det att driva mot. Nya beteenden ger nya möjligheter och nya resultat. Tillsammans ser vi till att ni kan ta tillvara på nya synsätt och beteenden i organisationen.
 
Många ägarledda bolag som vill ta nästa steg har mycket att göra. Men det konstiga är att de ofta inte ökar vinsten när omsättningen ökar eftersom kostnaderna också ökar. Det kan bero på många saker och är som sagt väldigt vanligt.
 
Det fina i det hela att väldigt ofta är det samma saker som driver både de mjuka och hårda värdena kring ett bolag. Bara det att man skapar tydlighet om vart man är på väg och tydliga rutiner, processer och mandat kommer att göra arbetet mer effektivt. Det krävs färre förankringar och medarbetarna kommer att kunna agera mer självständigt. Dessutom kommer en eventuell värdering att vara högre i ett bolag som har tydliga riktlinjer, mandat och där man inte skapat ett beroende av en specifik person.